Kannada Rajyothsava. Chief Guest :: Dr.Ambalike Hiriyanna, Former VC Folk University, Shiggav :: 21/11/2015